Územní plán Březová-Oleško

>> ARCHIV Z ROKU 2013 <<

Zde naleznete veškeré dostupné informace o připravovaném nové územním plánu Březová-Oleško, aktuality, základní argumenty, proč s ním v této podobě nesouhlasíme a také informace o tom, jak se zapojit do našich aktivit v této věci.

Veškeré dokumenty a informace by měly být dostupné na vyžádání i na obecním úřadě v Březové.  Kontakt zde  .

Vzhledem k tomu, že velká část občanů a rekreantů v Březové-Olešku nemá úplné informace, veříme, že Vám to pomůže lépe se zorientovat v problému a současné situaci.

V současné době se nový zemní plán nachází ve fázi „zadání“ jehož veřejné projednání již proběhlo. Následuje fáze „konceptu“, který se projednává opět za účasti veřejnosti. Koncept však může být vynechán, pokud se neuvažuje o více variantách ÚP. Poslední fází je návrh ÚP, jenž je nejprve projednávám se sousedními obcemi a dotčenými orgány a po jeho úpravách se koná závěrečné veřejné projednání.

Detaily o proceduře schvalování nového ÚP a zapojení veřejnosti jsou k dispozici zde .